Krav til deltagere, trænere og dommere

Krav til konkurrencedeltagere og eksperter for at deltage
Indhold og protokoller for Skills-konkurrencerne ved EuroSkills 2023 – deltager og ekspert.

Se vejledningen for de faglige udvalg

Handleplan for de faglige udvalg ved udvælgelsen af deltager, dommer og træner:

Denne vejledning er lavet som en guideline og ikke et krav.